Logg inn

Logg inn med ditt passord for å redigere hjemmesiden!

Skriv inn epostadressen din (må være den som er registrert på Mekke), og trykk på "Send meg passord" for å bli tilsendt nytt passord på epost.

Hopp til innhold

Hege Karin Zeiner

Utdanning 

Master i helsevitenskap, psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapi
- Bachelor i fysioterapi
- Videreutdanning i traumer og DID fra Modum Bad
- Kursleder i KIB og KID (basert på kognitiv adferdsterapi 
- Instruktør i mindfullness

Jeg har lang erfaring innen tverrfaglig rehabilitering i allmenn fysioterapi og innen psykomotorisk fysioterapi.

Hva er psykomotorisk fysioterapi?

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot bevisstgjøring og endring av spenningstilstandene i kroppen, og gir økt fortrolighet og kontakt med egen kropp.
Pust og spenningstilstand i muskulatur endrer seg i forhold til hvordan vi har det med oss selv.
Vedvarende spenningsmønster kan låse seg over tid, og gi smerter i muskler og skjelett, eller andre plager. Stress, bekymringer, konflikter, traumatiske opplevelser og livsbelastninger virker inn på vår kropp og kroppsopplevelse.

Behandlingen er aktuell for:

- barn, ungdom og voksne
- deg med vedvarende smerter i muskulatur og skjelett
- deg med anspenthet, uro, søvnplager eller ulike tretthetstilstander
- deg med plager relatert til pust
- deg med angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller traumer
- deg med alvorligere psykisk sykdom som psykoselidelse eller bipolar lidelse
- deg som ønsker å forebygge at kroppslige plager blir vedvarende

Hvordan begynner behandlingen?

Behandlingen begynner med en grundig anamnese/kartlegging og den ressursorienterte psykomotoriske kroppsundersøkelsen. Her undersøker fysioterapeuten kroppens holdning, muskulatur, bevegelsesmåte og pustemønster. Balanse, avspenningsevne, kroppskontakt og fortrolighet til egen kropp blir også kartlagt.
Du må være motivert for å starte opp behandlingen. Psykomotorisk fysioterapi har som mål å være hjelp til selvhjelp. Det kreves egeninnsats for å ha effekt av behandlingen.

Hva kan skje i behandlingen?

Det er viktig at det etableres en trygg og tillitsfull relasjon mellom deg og fysioterapeuten.Behandlingen innebærer samtale og ulike former for massasje, berøring og bevegelse. Økt kontakt med muskelspenninger og pust kan bidra til at du gjenerobrer din spontane pust og naturlige avspenningsevne. Kroppslig ledighet, friere pust og nye bevegelseserfaringer kan bringe fram følelser, minner og erkjennelser, og du oppmuntres til refleksjon og samtale. Bearbeiding av vanskelige følelser kan være en del av behandlingen.

Hva kan oppnås i behandlingen?

Økt trivsel, livsglede og bedre funksjon i hverdagen
- Økt mestring og reduksjon av smerter
- Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de kan være uttrykk for
- Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet
- Økt kontakt med egne følelser, behov og grenser
- Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
- Kroppslig beredskap reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres

Du trenger ikke henvisning

Henvisning er ikke nødvendig for å få dekket utgifter til fysioterapi i det offentlige helsevesenet. Du betaler en offentlig fastsatt egenandel. Jeg har driftsavtale med bydel Frogner og refusjonsrett fra Helfo. «Frikort» setter en øvre grense for hvor mye du må betale per år, se www.helfo.no

Norsk Fysioterapeutforbunds faggruppe for psykomotorisk fysioterapi har egen nettside, se www.fysio.no/psykomotorisk.
Se også informasjonsvideo om psykomotorisk fysioterapi:
Informasjonsfilm om psykomotorisk fysioterapi
www.movephysiotherapy.no (psykomotoriske øvelser/bevegelser) 

Kontakt Hege

Tlf: 47 75 82 95 (send sms m/ navn, alder og om du ønsker å stå på venteliste)

Jeg prioriterer beboere i Bydel Frogner, Oslo.

Hege Karin Zeiner

 

 

Share on Facebook

Logg inn